Op uitnodiging van onze partner Veilig Verkeer Nederland woonden we vandaag het grote (online) verkeersveiligheidsdebat bij. Een inspirerend politiek debat over verkeersveiligheid in de komende vier jaar.

Vandaag lanceert de Verkeersveiligheidscoalitie het vernieuwde Manifest Verkeersveiligheid aan de Tweede Kamer. Hierin staan de 5 oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Want met 2 doden en 60 zwaargewonden per dag in het verkeer is dat meer dan noodzakelijk.

BNR-presentator en debatleider Donatello Piras ging in gesprek met de woordvoerders verkeersveiligheid in de Tweede Kamer van grote politieke partijen, over welke maatregelen zij de komende vier jaar gaan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. En welke maatregelen er volgens hen in een nieuw regeerakkoord moeten komen.

De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dat verkeersveiligheid de komende vier jaar een belangrijke rol moet spelen in de politiek. Er staat veel op het spel. Prognoses stellen dat het aantal verkeersgewonden de komende jaren verder gaat stijgen. In 2030 zou er zomaar sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Tenzij er meer actie wordt ondernomen. Het aantal verkeersdoden en -gewonden is de afgelopen jaren gestegen en ook de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid blijven hoog. De ambitie om in 2050 tot nul verkeersslachtoffers te komen is zonder aanvullende maatregelen buiten bereik.

https://vvn.nl/

https://verkeersveiligheidscoalitie.nl/Deel dit artikel via

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel