We hebben het dan over de ecologische voetafdruk, de ruimte die een mens of bedrijf nodig heeft om te kunnen bestaan. Maar hoe groot is je eigen voetafdruk? Wat is de impact van deze voetafdruk én wat kun je er aan doen om deze impact te verkleinen? Het team van A.A.S. Schadeherstel volgde de Footprint workshop en kwam daarachter.

Wat is de voetafdruk?

Om te voorzien in onze levensbehoeften is ruimte nodig om de productie en afvalverwerking hiervan te kunnen waarborgen. De ecologische voetafdruk geeft ons inzicht in de hoeveelheid land die nodig is voor onze consumptie. Hoe groot je eigen voetafdruk is, hangt dus af van je leefgewoonten.

De grootte van je voetafdruk wordt uitgedrukt in hectares. Per mens is er 1,7 hectare beschikbaar. Wereldwijd zitten we nu op gemiddeld 2,7 hectare en in Nederland zitten we op een gemiddelde van 4,8 hectare! Ter vergelijking: 1 hectare staat voor 2 voetbalvelden. Als iedereen op de wereld zoveel ruimte nodig heeft, dan hebben we bijna 3 aardbollen nodig!

Hoe zit het met onze persoonlijke voetafdruk?

Door middel van een vragenlijst heeft het hele team van A.A.S. zijn of haar voetafdruk berekend. Dit door een aantal vragen te beantwoorden zoals:

  • Hoe vaak én hoe lang douche je per week?
  • Hoe vaak reis je met de auto?
  • Hoeveel dagen per week eet je vegetarisch?
  • Op welke temperatuur staat je verwarming standaard ingesteld?

Uiteindelijk resulteerde dit in extra small, small, medium en large footprints.

En nu?

Deze workshop heeft gezorgd voor bewustwording en inzicht in de impact die elk individu heeft op onze wereld. Iedereen heeft een aantal persoonlijke uitdagingen geformuleerd om zijn of haar voetafdruk te verkleinen. Dat begint soms heel klein, door bijvoorbeeld 1 of 2 dagen in de week geen vlees te eten, of de verwarming standaard een graad lager te zetten. Deze Footprint workshop was de interne aftrap van ons “Zichtbaar betrokken” beleid. Bij A.A.S. vinden wij het onze plicht om verder te kijken dan alleen het bedrijfsresultaat. Dat past bij het DNA van onze ondernemers maar ook bij onze coöperatie. We zijn ons ervan bewust dat we meer moeten laten zien wat we allemaal doen en daarin volledig open en transparant moeten zijn, oftewel Zichtbaar Betrokken.

Ontdek wat jij allemaal kunt doen op Milieucentraal.nl  of download de Footprint-friendly lifestyle gids en draag ook je steentje bij. 


Deel dit artikel via

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel