Privacyverklaring – 4 december 2018

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van de coöperatie Allround Automotive Solutions (A.A.S.) U.A. In deze verklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy en persoonsgegevens van (potentiële) klanten en websitebezoekers. Wij respecteren uw privacy. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij zorgen ervoor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Rechtsgronden en doelen van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het uitvoeren van onze diensten t.a.v. schadeherstel in de meest brede zin op grond van een overeenkomst;
  • informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
  • Het uitvoeren van klant- en marktonderzoek op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het afwikkelen van de schade met de verzekeraar op grond van de overeenkomst die u met de hersteller hiertoe heeft;
  • om sollicitatieprocedures uit te kunnen voeren waarbij de sollicitant ons toestemming geeft om de persoonsgegevens te gebruiken.

Als u gebruik maakt van onze diensten stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan ons. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor profilering. Ook worden uw persoonsgegevens niet aan alleen geautomatiseerde besluitvorming onderworpen.

Gegevens Waarom hebben we deze gegevens nodig?
Voor- en achternaam We spreken u graag correct aan. Dan is het wel zo gemakkelijk dat we uw naam weten.
Adres en woonplaats Deze hebben wij nodig voor administratieve doeleinden.
E-mailadres /  telefoonnummer Wij houden onze klanten graag op de hoogte tijdens het herstelproces. Mocht er onverhoopt iets niet lopen zoals gepland dan informeren wij u daar graag over. U kunt zelf aangeven hoe wij u kunnen bereiken.
Geslacht Om u op een juiste manier aan te kunnen spreken.
IP-adres en locatiegegevens Om onze dienstverlening te verbeteren en onderzoek te doen naar onder meer onze landelijke dekking en dienstverleningsgraad.
Functie of beroep Om de juiste persoon te kunnen benaderen.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij bieden producten en diensten op het gebied van repareren van schadeherstel van o.a. personenauto’s, bedrijfswagens, caravans, motoren, etc. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners waaronder Tevreden.nl voor het eventueel uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes. Voor het A.A.S. klant- en marktonderzoek 2018 hebben wij de partner Waardevolle Relaties ingeschakeld.
Wij verkopen, verhuren of verdelen uw persoonsgegevens niet. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens, verlies of diefstal te voorkomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een beroep doen op dataportabiliteit en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@aas-schadeherstel.nl Wij informeren u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken.
Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken.

Klacht bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Functioneren en optimaliseren website
Wij gebruiken diverse functionele cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Het plaatsen van functionele cookies verbetert het gebruiksgemak van onze website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Het uitzetten van cookies kan echter wel het functioneren van onze website negatief aantasten.

Het meten en analyseren van bezoekers(gedrag)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl ) u de add-on voor uw huidige webbrowser. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Social media buttons
Om informatie te kunnen delen op social media vanaf onze website, bieden wij social media buttons aan van Facebook en Twitter. Wij hebben geen invloed op wat Facebook en Twitter doet met de verzamelde informatie en zijn hiervoor ook niet aansprakelijk. De privacy verklaringen van Facebook en Twitter bieden u meer informatie.

Nieuwsbrief

A.A.S. Schadeherstel brengt een nieuwsbrief uit om klanten op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Contactformulier

Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Privacy beleid van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengen wij wijzigingen aan in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

A.A.S. Schadeherstel | Copyright 2006 - 2019

Ontwerp & realisatie – DDK + Internetbureau Studio September

A.A.S. Schadeherstel

Stadionstraat 1c
4815 NC Breda

076 – 5232530

info@aas-schadeherstel.nl