Privacy Voorwaarden

Privacy Policy

 

Privacy Policy voor Bezoekers van www.aas-schadeherstel.nl

Deze Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.aas-schadeherstel.nl bezoekt.

 

 

 • Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan aas-schadeherstel.nl worden permanent anoniem bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. aas-schadeherstel.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens van personen en bedrijven.

www.aas-schadeherstel.nl kan de gegevens die door de gebruiker worden verstrekt onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het sturen van één of meerdere e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail waarin de digitale nieuwsbrief wordt verzonden en acties worden verzonden.
 2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid ect, waarvan aas-schadeherstel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 

 • Cookies
  1. aas-schadeherstel.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.aas-schadeherstel.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies op de website omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat het gebruik van cookies worden toegestaan, niet worden toegestaan of gedeeltelijk worden toegestaan. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het gebruik van cookies dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer, laptop, tablet en smartphone worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

 • Vragen
  1. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij aas-schadeherstel.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

 • Disclaimer
  1. aas-schadeherstel.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 

De Privacy Policy voor geabonneerden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die zich abonneert bij www.aas-schadeherstel.nl.

 

 • Gegevens die door de abonnee verstrekt worden

www.aas-schadeherstel.nl kan de gegevens die door de abonnee verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etc., waarvan aas-schadeherstel.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de abonnee.

 

 • Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de abonnee aan www.aas-schadeherstel.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

 1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

 • Beveiliging
  1. De gegevens die de abonnee aan aas-schadeherstel.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

 • Aanpassing van klantgegevens

De abonnee heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.aas-schadeherstel.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.aas-schadeherstel.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

 

 

 

 

A.A.S. Schadeherstel | Copyright 2006 - 2018

Ontwerp & realisatie – DDK + Internetbureau Studio September

A.A.S. Schadeherstel

Stadionstraat 1c
4815 NC Breda

076 – 5232530

info@aas-schadeherstel.nl