Privacy statement

Privacyverklaring – 4 december 2018

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van de coöperatie Allround Automotive Solutions (A.A.S.) U.A. In deze verklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy en persoonsgegevens van (potentiële) klanten en websitebezoekers. Wij respecteren uw privacy. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij zorgen ervoor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Rechtsgronden en doelen van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het uitvoeren van onze diensten t.a.v. schadeherstel in de meest brede zin op grond van een overeenkomst;
  • informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
  • het uitvoeren van klant- en marktonderzoek op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het afwikkelen van de schade met de verzekeraar op grond van de overeenkomst die u met de hersteller hiertoe heeft;
  • om sollicitatieprocedures uit te kunnen voeren waarbij de sollicitant ons toestemming geeft om de persoonsgegevens te gebruiken.

Als u gebruik maakt van onze diensten stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan ons. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor profilering. Ook worden uw persoonsgegevens niet aan alleen geautomatiseerde besluitvorming onderworpen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Voor- en achternaam
We spreken u graag correct aan. Dan is het wel zo gemakkelijk dat we uw naam weten.

Adres en woonplaats
Deze hebben wij nodig voor administratieve doeleinden.

E-mailadres / telefoonnummer
Wij u graag op de hoogte tijdens het herstelproces. Mocht er onverhoopt iets niet lopen zoals gepland dan informeren wij u daar graag over. Daarnaast worden e-mailadressen gebruikt voor het tonen van relevante advertenties, zodat een optimale bezoekerservaring wordt geboden. Via de pagina Advertentie-instellingen van Google kunnen Google-gebruikers zelf bepalen welke advertenties ze in Google-services te zien krijgen. Meer informatie

Geslacht
Om u op een juiste manier aan te kunnen spreken.

IP-adres en locatiegegevens
Om onze dienstverlening te verbeteren en onderzoek te doen naar onder meer onze landelijke dekking en dienstverleningsgraad.

Functie of beroep
Om de juiste persoon te kunnen benaderen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij bieden producten en diensten op het gebied van repareren van schadeherstel van o.a. personenauto’s, bedrijfswagens, caravans, motoren, etc. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners waaronder Tevreden.nl voor het eventueel uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes. Voor het A.A.S. klant- en marktonderzoek 2018 hebben wij de partner Waardevolle Relaties ingeschakeld. Wij verkopen, verhuren of verdelen uw persoonsgegevens niet. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens, verlies of diefstal te voorkomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een beroep doen op dataportabiliteit en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@aas-schadeherstel.nl Wij informeren u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken. Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken.

Klacht bij de toezichthouder

heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link.

Cookies

Bekijk hier ons cookiebeleid.

Facebook advertenties

Om het effect van onze advertenties op Facebook te meten en ze te kunnen optimaliseren, kunnen indien bekend op een versleutelde manier de volgende gegevens worden gedeeld met Facebook: voornaam, achternaam, geslacht, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

Nieuwsbrief

A.A.S. Schadeherstel brengt een nieuwsbrief uit om klanten op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Contactformulier

Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen.

Privacy beleid van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengen wij wijzigingen aan in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel