14 september 2017

Transitie naar toekomstig bestuursmodel A.A.S.

Pers

Eind dit jaar zal Arnold Hagen de voorzittershamer van Allround Automotive Solutions (A.A.S.) overdragen aan Michiel Westerhof. Hagen, een van de grondleggers van A.A.S., is 10 jaar voorzitter geweest. Westerhof is nu nog secretaris in het bestuur van A.A.S., een functie die hij sinds mei 2014 bekleedt. De aanstelling van Westerhof als externe voorzitter betekent ook een eerste stap naar een nieuw bestuursmodel.

“Het moment is gekomen om een stapje terug te doen en me volledig te focussen op mijn eigen schadebedrijf, Autoschade Hagen in Apeldoorn. Ik heb geen opvolger maar natuurlijk wel de morele plicht om de toekomst van mijn bedrijf veilig te stellen voor mijn medewerkers,” zegt Arnold Hagen. “De wereld om ons heen verandert zo snel. Om A.A.S. toekomstbestendig te houden is ook verandering in het bestuur noodzakelijk. Deze fase stelt immers andere eisen aan de voorzitter. We kwamen uit bij Michiel, omdat hij beschikt over uitstekende bestuurlijke kwaliteiten, hij ruime ervaring met coöperaties heeft en hij bovenal allesbehalve bedrijfsblind is. Ik draag het stokje met een gerust hart aan hem over.”

Nicole Spenkelink, directeur A.A.S.: “Arnold zal zeker betrokken blijven bij A.A.S., ook als hij geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Hij is een van de belangrijkste krachten geweest achter het hedendaagse succes van A.A.S. Ik spreek namens iedereen als ik zeg dat we al die jaren enorm geboft hebben met zo’n bevlogen en betrokken voorzitter. Wij zijn hem enorm dankbaar.”

Keuze voor externe voorzitter

“Binnen onze Visie 2020 is er een duidelijke rolverdeling vastgesteld binnen het bestuur. Achter de schermen bereiden we ons echter al voor op de periode ná 2020. Er zijn allerlei veranderingen op komst, maar vast staat dat we een coöperatie zijn en ook willen blijven. Dat betekent onder meer dat we het bestuursmodel moeten aanpassen. En daarom wordt er nu een duidelijke keuze gemaakt voor een externe voorzitter”, verklaart Spenkelink.

“In een opstartfase van een coöperatie zoals de onze, ben je enorm gebaat bij zeer gedreven krachten, die zich met hart en ziel inzetten. Nu we in een andere fase belanden, horen daar andere rollen bij. In het profiel dat we voor ogen hebben voor de nieuwe voorzittersrol, past Michiel uitstekend. De aanstelling als voorzitter is de eerste stap in het proces naar een toekomstig bestuursmodel. De volgende stappen worden nu zorgvuldig voorbereid.” Spenkelink plaatst daarbij de kanttekening dat de rest van het bestuur blijft bestaan uit A.A.S. ondernemers, die een duidelijke afspiegeling zijn van de coöperatie. “Het onderscheidende A.A.S.-DNA blijft zo behouden.”

Focus nieuwe voorzitter

De nieuwbakken voorzitter Michiel Westerhof kan bogen op een jarenlange ervaring met coöperatieve modellen. Hij heeft diverse bestuurlijke functies bekleed, onder meer binnen de Rabobank, een van Nederlands bekendste coöperaties. Spenkelink: “De rol van Michiel wordt primair intern gericht. Hij gaat zich focussen op het toekomstbestendig houden van de coöperatie als organisatiemodel. In onze Visie 2020 hebben we beschreven dat wij volop kansen zien in deze unieke organisatievorm. Die focus vereist meer aandacht van een voorzitter”, aldus Spenkelink.

Over A.A.S.

Allround Automotive Solutions (A.A.S.) is een onafhankelijke coöperatie met 82 servicegerichte schadeherstelbedrijven, verspreid over heel Nederland. A.A.S. onderscheidt zich van andere schadeketens door het zelfstandig ondernemerschap in de regio voorop te zetten, met als pay-off: “uw persoonlijke ondernemer in schade”.

Alle bij A.A.S. aangesloten schadeherstelbedrijven hebben de gezamenlijke kernwaarden 100% klantgedreven, 100% ontzorgen, 100% vakmanschap en 100% betrokken. Die kernwaarden vormen de basis voor zeer tevreden klanten en het hoogste kwaliteitsniveau in de Nederlandse schadebranche. Of het nu gaat om schade aan auto, caravan of ruit, altijd kunnen klanten rekenen op persoonlijke service en een optimaal eindresultaat.

Deel dit artikel via

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel