31 mei 2024

A.A.S. Schadeherstel introduceert nieuw besturingsmodel

Nieuws

Eind mei heeft het hoogste orgaan binnen onze coöperatie, de Algemene Ledenvergadering van A.A.S. Schadeherstel, unaniem gekozen voor een nieuw besturingsmodel: het zogenaamde RvC plus + model. 

Daarmee wordt het huidige bestuur: Edgar van Mierlo, Marielle Hurkmans, Robbert Hectors en Ferdinand Mulder omgevormd tot een Raad van Commissarissen. Tijdens de ALV is ook de nieuwe voorzitter gekozen van de RvC: Charles Staats. Aan hem de mooie taak om de RvC mee te nemen naar de volgende fase van een bestuursrol naar een toezichthoudende adviesrol. De directie van A.A.S. Nicole Spenkelink en Marco van Voorthuizen vormen in dit nieuwe model ook het bestuur. Vernieuwde regelementen geeft het bestuur meer bevoegdheden waardoor de wendbaarheid sterk verbetert. Dat is nodig gezien alle ontwikkelingen en de snelheid waarin deze zich voordoen. Zo is A.A.S. klaar voor de toekomst!

Deel dit artikel via

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel