Meer aandacht voor het schadeherstelvak op het vmbo

13/04/2018

Vmbo- en mbo-school Edudelta College in Middelharnis heeft als eerste school in Nederland het vak schadeherstel in haar vmbo-opleidingsprogramma Autotechniek geïntegreerd. Het Edudelta College en haar partners willen op deze manier de interesse voor het schadeherstelvak vergroten bij leerlingen van het vmbo. A.A.S. schadehersteller Arie Bosman van het gelijknamige schadeherstelbedrijf, leerlingbegeleider Kees Breen en salesmanager Willem Hartsuiker van lakleverancier Standox en A.A.S., vertellen in dit artikel waarom zij blij zijn met deze nieuwe ontwikkeling.


Het Edudelta College voegt het vak schadeherstel in eerste instantie toe aan haar vestiging in Middelharnis, maar heeft ook vestigingen in Barendrecht, Bleiswijk en Goes. Behalve de interesse van vmbo-leerlingen vergroten, wil zij ook leerlingen uit groep 7 en 8 tijdens inspiratie- en doedagen op het Edudelta College kennis laten maken met het schadeherstelvak. Het college heeft samen met schadeherstelketen A.A.S., A.A.S. Bosman Schadeherstel en lakleverancier Standox de krachten gebundeld. Hierdoor zijn verschillende onderdelen die noodzakelijk zijn voor een goede opleiding gerealiseerd.

Nieuwe werkplaats
Om de werkplaats op het Edudelta College een upgrade te geven, is er samen met kennis, expertise en equipment van A.A.S. Bosman Schadeherstel en een mengmachine, spuit en verf van lakleverancier Standox een nieuwe schadeherstelruimte voor vmbo-leerlingen ontwikkeld. “Dat was echt nodig”, zegt Arie Bosman, eigenaar van A.A.S. Bosman Schadeherstel. “Want het schadeherstelvak leren zonder praktijkkennis en de juiste middelen, lukt natuurlijk niet.”

 

 

Stageplaatsen creëren
A.A.S. Bosman Schadeherstel biedt de leerlingen van Edudelta College ook stageplekken. Kees Breen, leerlingbegeleider en chef op de werkplaats bij Bosman Schadeherstel zegt: “Als je een leerling vraagt wat hij weet over het schadeherstelvak, blijft het vaak bij auto’s spuiten. Aan voorbewerking, plaatwerk, schadecalculatie en receptiewerk denken ze niet. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen letterlijk op de werkvloer ervaringen op kunnen en mogen doen. Er gaat een wereld voor ze open en pas dan begrijpen ze wat het vak echt inhoudt.” Willem Hartsuiker, salesmanager bij lakleverancier Standox, zegt: “Wij participeren in dit traject, omdat we in de markt vaak te horen krijgen dat goed personeel moeilijk te krijgen is. Door actief deel te nemen is Standox in staat om haar klanten in die regio te attenderen op de aanwezigheid van stagiaires, want niet alle leerlingen kunnen bij A.A.S. Bosman Schadeherstel stage lopen. Daarnaast zien wij het bij Standox als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier aan deel te nemen. Onze producten zijn ontwikkeld door en voor vakmensen. Daar hoort een goede opleiding bij.”

Waarom investeren?
Vanaf schooljaar 2018-2019 zit het vak schadeherstel standaard in de opleidingsmodule van het Edudelta Collega. Het is dan geen keuzevak meer, maar één van de vier verplichte vakken. Elk vak bestaat uit 100 lesuren. Zo’n 30 leerlingen die de vmbo-richting Autotechniek volgen, maken dat schooljaar kennis met het vakgebied schadeherstel. Op de vraag waarom het Edudelta College in het schadeherstelvak investeert, zegt Kees: “De school erkent het specialisme van het vak en wil jongeren een kans bieden om dit te leren. Om hier aan te kunnen voldoen is technische kennis uit de markt noodzakelijk. Evenals goed materiaal en de mogelijkheid voor jongeren om stage te kunnen lopen. En wij hebben bij ons bedrijf behoefte aan meer instroom en goed opgeleide jongeren, zodat de spoeling, die nu erg dun is, groter wordt en er lokaal en regionaal een betere spreiding is van kwalitatief technisch geschoold personeel. Op deze manier helpt de markt de opleider om er zelf weer van te kunnen profiteren.” Nicole Spenkelink, directeur van A.A.S., vervolgt: “Ook wij zien als A.A.S. absoluut de noodzaak om jongeren te interesseren voor het vak en te zorgen voor meer instroom. We hebben niet voor niets dit als speerpunt benoemd binnen ons MVO-beleid ‘100% Betrokken’. Arie en zijn team zijn hierin absoluut kartrekkers en we hopen dat zij anderen ook enthousiasmeren om dit voorbeeld te volgen. Daarin zien we al meerdere initiatieven bij andere leden waarin we graag als keten alle ondersteuning willen bieden”, aldus Spenkelink.

 Technische opleidingen
“Behalve dat scholen en schadeherstelbedrijven jongeren moeten motiveren, ligt hier ook een taak bij de ouders en eigenlijk de gehele samenleving”, zegt Arie. “Zolang er in de samenleving een beeld blijft bestaan dat technische opleidingen ‘te min’ zijn, blijft het lastig om jongeren te motiveren om voor techniek en schadeherstel te kiezen.”

Wat doet FOCWA?
Waar loopt het Edudelta College tegenaan en waar gaat FOCWA de komende tijd mee helpen?

  • Het beeld wat er in de samenleving heerst over techniek verbeteren. FOCWA voert een online consumentencampagne waarmee consumenten worden geïnformeerd over het belang van veilig en kwalitatief schadeherstel. Op de bijbehorende site focwa-autoschade.nl staan ook video’s die via Facebook, YouTube en AdWords worden gepromoot en bijdragen aan een positiever beeld van het schadeherstelvak.
  • (Snuffel)stages ontwikkelen zodat leerlingen ervaring op kunnen doen. Dit doet FOCWA samen met haar partner TechniekTalent.nu. TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het is hun doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren.
  • Oplossingen bedenken voor de onder druk staande arbeidsmarkt. Jongeren met technische ervaring zijn anno 2018 erg gewild. Dit zorgt voor een behoorlijke uitdaging voor ondernemers en de aantrekkelijkheid van de sector. Ondanks de nieuwe cao waarbij de lonen al hoger zijn en het generatiepact wat de instroom van jongeren mogelijk maakt, blijven bedrijven een steeds hoger salaris bieden. En dan vooral grote bedrijven die technisch personeel zoeken en geld hebben. FOCWA bedenkt daarom ook manieren om schadeherstelbedrijven aantrekkelijk te maken voor technici.

Vakmanschap blijft onmisbaar
De schadeherstelmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig, maar er zit ook zeker toekomst in. Want schades zullen er altijd zijn. Misschien meer of minder. Misschien complexer of cosmetischer. Maar schadeherstel zal altijd een vak blijven waar vakmanschap voor nodig is. Daarom zet FOCWA zich elke dag weer in om het schadeherstelvak aantrekkelijk maken. En dat begint dus al bij leerlingen uit groep 7 en 8 (en hun ouders en leraren), want die jongeren moeten nog een keuze maken. Daar zit toekomst in! Wat u kunt doen? Benader middelbare scholen in uw regio om stageplaatsen of gastlessen aan vmbo-leerlingen aan te bieden!

Auteur: Brecht Grieten, FOCWA

A.A.S. Schadeherstel | Copyright 2006 - 2019

Ontwerp & realisatie – DDK + Internetbureau Studio September

A.A.S. Schadeherstel

Stadionstraat 1c
4815 NC Breda

076 – 5232530

info@aas-schadeherstel.nl